Framtidens stadskärna

Framtidens stadskärna är en genomsam avsiktsförklaring för Linköping kommun, fastighetsägarna och näringslivet i stadskärnan – som visar vägen för utvecklingen av Linköpings stadskärna.

Linköping växer och Ostlänken ska etableras – det innebär att stadskärnan behöver utvecklas – nu och framåt. Dagens snabba förändringar ställer också nya krav och därför har nyckelaktörer som kommunen, fastighetsägare, handlare, krögare och stora arbetsgivare tagit fram en gemensam avsiktsförklaring. Med en gemensam målbild och ett tydligare samarbete skapas en tätare, mer levande och mångfacetterad stadskärna. På sikt kommer Linköping ha över 250 000 invånare och många av dem kommer att vilja bo, arbeta och vistas i innerstaden.

Utmaningen för Linköping, liksom många andra städer, är att förutsättningarna och förväntningarna på innerstaden har förändrats. Ökad e-handel, tjänstefiering och förväntan på ett ökat utbud av upplevelser är några av de saker som påverkar utvecklingen.

Du hittar hela avsiktsförklaringen – klicka på länken här.