Framtidens stadskärna

Linköping kommun, fastighetsägarna och näringslivet i stadskärnan har tillsammans tagit fram och undertecknat en gemensam avsiktsförklaring, som ska visa vägen för utvecklingen av Linköpings stadskärna.

Linköping växer och Ostlänken ska etableras – det innebär att stadskärnan behöver utvecklas – nu och framåt. Dagens snabba förändringar ställer också nya krav och därför har nyckelaktörer som kommunen, fastighetsägare, handlare, krögare och stora arbetsgivare tagit fram en gemensam avsiktsförklaring. Med en gemensam målbild och ett tydligare samarbete skapas en tätare, mer levande och mångfacetterad stadskärna. På sikt kommer Linköping ha över 250 000 invånare och många av dem kommer att vilja bo, arbeta och vistas i innerstaden.

Utmaningen för Linköping, liksom många andra städer, är att förutsättningarna och förväntningarna på innerstaden har förändrats. Ökad e-handel, tjänstefiering och förväntan på ett ökat utbud av upplevelser är några av de saker som påverkar utvecklingen.

”Samtiden förändras snabbt men stadskärnans ställning som vårt gemensamma vardagsrum består. Handlarna och krögarna fyller staden med upplevelser och möjligheter. Avsiktsförklaringen betyder för näringslivet att vi ska vara med och utveckla centrala gator och stråk, vi ska verka för levande bottenvåningar och samnyttjande av lokaler. Vi ska skapa möjlighet till fler upplevelser, fler aktiviteter och ökad handel”, säger David Nilsson VD Citysamverkan AB.

Vill du läsa mer om framtidens stadskärna och ta del av hela avsiktsförklaringen – klicka på länken här.

Pusslet som lades på Lilla torget den 15 juni symboliserar att alla parter behöver arbeta tillsammans för att nå den gemensamma målbilden. Foto: Lasse Hejdenberg