Till våra medlemmar – utbildningar

Du som är medlem i Innerstafamiljen har möjlighet att snabbt och enkelt uppdatera dina kunskaper. Tillsammans med fyra andra städers cityaktörer har vi tagit fram ett utbildningsmaterial specifikt för företag med verksamhet i stadskärnor.

Kurser i sociala medier
Det finns kurser i tre olika ämnen; Instagram, Facebook och Visual Mechandising. Kurserna består av ett antal filmsekvenser som både ger information och inspiration som hjälper dig att bättre nå ut till dina kunder. Du tittar på filmerna när det passar dig och i din egen takt. Du kan se sekvenserna hur många gånger du vill – allt för att du ska kunna testa olika upplägg som passar just din verksamhet.

Alla utbildningar finns samlade på citykompetens.se – är du medlem har du fått ditt inlogg via mejl eller välkommen att kontakta Anna Holmlund

Ni är många som har efterfrågat den här typen av utbildningsinsatser och vi hoppas att ditt företag och alla medarbetare kommer kunna dra stor nytta av kurserna. Detta är en kostnadsfri medlemsförmån som ingår i din medlemsavgift hos Linköping innersta (Citysamverkan).

Initiativtagare till utbildningarna är City Örebro, Göteborgs Innerstad, Helsingborg Citysamverkan, Malmö Citysamverkan och Linköpings Innersta.