Cityindex 2023

Linköpings innerstad är en attraktiv plats för invånare, företag och besökare. Ett brett utbud av verksamheter, unika butiker och upplevelser gör att stadskärnan erbjuder något för alla, oavsett ålder och intressen.

För att fortsatt vara en attraktiv plats i framtiden krävs samverkan kring frågor som är viktiga för hållbar tillväxt. Stadskärnan ska vara en trygg, tillgänglig och inspirerande plats, med en mångfald av uttryck.

För att veta hur stadskärnan och dess verksamheter mår, i förhållande till andra städer har Citysamverkan använt sig av Cityindex för att bättre kunna analysera och verksamhetsutveckla framåt.

Läs hela rapporten genom att klicka på bilden till vänster eller följ länken:  Cityrapport Linköping 2023

Cityindex-rapporten är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI. Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i Sveriges samtliga 104 stadskärnor. Här hittar du hela rapporten: