Vässa ditt värdskap

Visit Linköping & Co’s och Linköpings Innersta vill bidra till att lyfta värdskapet hos alla verksamheter i Linköping. Anmäl dig och ditt företag här!

Målet är att Linköping ska ha ett bättre värdskap än andra jämförbara destinationer i Sverige – så nu är det dags för alla verksamheter att vässa sina insatser. Bakgrunden till initiativet är att Linköping under senare år har hamnat under medelvärdet för hur besökare uppfattar bemötandet i jämförelse med andra svenska större kommuner. Samma mätningar visar också att ett bra bemötande är den viktigaste reseanledningen när turister väljer att besöka en plats.

Nu visar glädjande nog de två första mätningarna att de utvecklingsinsatser som genomförts pekar på en positiv utveckling. Hösten 2021 genomförde undersökningsföretaget Better Business nollmätningar hos medverkande företag, och utifrån resultatet, riktades utbildningsinsatser mot de funktioner som behövdes utvecklas. Metoden som har använts är s.k. Mystery Shopping. Sommaren 2022 genomfördes nya mätningar och under våren 2023 kommer nya utbildningsinsatser att genomföras för att stimulera utvecklingen. Mätningen för 2023 genomförs under sommaren där vi följer upp effekten av utbildningsinsatser och behov av fortsatt satsning. En ny mätning planeras även under 2024.

FÖR VEM?
Projektet riktar sig till alla verksamheter som möter besökare (exempelvis butiker, restauranger, boendeanläggningar och besöksmål) i Linköpings kommun. Drygt 150 verksamheter som är medlemmar i Linköpings Innersta är redan anslutna till projektet. Totalt medverkar drygt 190 verksamheter.

KOSTNAD?
Är du  verksam inom besöksnäringen är mätningen och insatserna kostnadsfria. Verksamheter anslutna till Linköpings Innersta bekostas via sitt medlemskap och Visit Linköping & Co. Verksamheter inom övriga besöksnäringen bekostas av Visit Linköping & Co.

VAD INGÅR?
Två besök av Mystery Shopper, sommar 2023
Återrapportering till din enskilda verksamhet, höst 2023
Utbildningsinsatser för att förbättra värdskapet, vår 2023
Möjlighet att bli Linköpings bästa verksamhet inom värdskap, höst 2023

NÄR?
Utbildning Engagemang – 28/3 och 29/3, 8.00 – 9.30
Utbildning Lokalkunskap – 9/5 och 10/5, 8.00 – 9.30
Mätning sker under sommaren 2023

För mer information och anmälan (senast den 31 maj) – klicka här