Space blir place

Linköping i bilder – då och nu – var med och bidra med dina bilder!

Utställningen When a Space become a Place, är en historisk fotografisk tillbakablick samtidigt som den är ett deltagarbaserat projekt där du som Linköpingsbo har möjlighet att presentera dina favoritmiljöer. Den historiska delen består av ett trettiotal fotografier med Linköpingsmotiv från Östergötlands museums omfattande bildarkiv. De är alla tagna under perioden 1870-1970 och visar en stad och ett samhälle som genomgår en övergripande förändring.

Den deltagarbaserade delen av utställningen kommer att växa fram under utställningens gång – med nytagna fotografier från alla er Linköpingsbor. Dessutom bidrar  ett antal ungdomar från Ung Konst Öst till utställningen med sitt perspektiv på Linköping.

Motivmässigt omfattar utställningen en tidsperiod som inneburit enorm förändring av det svenska samhället. 1870-talet framstår på många sätt som en annan värld, där det fortfarande fanns torpare och backstugusittare till vilkas skogliga bostäder det knappast fanns andra vägar än upptrampade stigar. Det behöver knappast sägas att de internetuppkopplade miljöer som idag omger oss ser helt annorlunda ut. Under utställningsperioden arrangerar konsthallen en föreläsningsserie där fyra olika föreläsare talar utifrån det gemensamma temat “En stad i ständig förändring”.

Föreläsningar, torsdagskvällar kl 18.00
14 september Gunnar Elfström, historiker, tidigare stadsantikvarie och chef för Gamla Linköping
28 september återkommer med namn på föreläsare
12 oktober återkommer med namn på föreläsare
26 oktober Petter Österlund, utställningsintendent Passagen Linköpings Konsthall

Välkommen till den här spännande utställningen – här hittar du mer information.

Kom och känns konstpulsen i Linköpings innersta!