Skandia har kontor i hela Sverige och bankens kundservicekontor finns just här i Linköping.
Vi är en digital bank och kundservice har funnits i Linköping sedan 2000 och på Ågatan 7 sedan 2014. Vi startade med ca 20 kollegor och idag är vi drygt 130.
Som lokal arbetsgivare är vi stolta över att erbjuda ett arbete, både för de som vill jobba heltid inom finansbranschen och för regionens studenter som önskar ett jobb vid sidan av studierna. Tillsammans jobbar vi dagligen med hållbarhet, transparens, vårt sociala klimat på arbetsplatsen och som den kundägda bank vi är – för att kunden alltid ska få den bästa servicen.

Välkommen

Ågatan 7
Tel – 08 788 10 00
skandia.se