Sedan Linköpings Resebyrå den 1 juli 2014 gick ur Resiakedjan så har Lingmerths Resebyrå tagit över verksamheten. Verksamheten i Linköping fortsätter som tidigare men nu i ny regi. Samma lokaler, samma personal och det är vår förhoppning att samtliga kunder fortsätter att handla i Linköping.

Adress
Klostergatan 32 & Storgatan 46

Tel: 010 – 122 68 50 / 010 – 122 68 75

Hemsida »