Vi marknadsför och utvecklar Linköping som en av Sveriges ledande besöks-, evenemangs-, och mötesdestinationer.

Vill du genomföra ett evenemang, anordna en kongress, hitta rätt idrottsarena för ett mästerskap eller affärsutveckla din verksamhet inom besöksnäringen i Linköping – vi är din oberoende samarbetspartner, bollplank, samarrangör eller självklara kontaktväg till näringsliv och kommun.

Adress
Storgatan 15 (S:t Larsparken)

Tel: 013-190 00 70

Hemsida »