Linköping i final

Foto Lasse Hejdenberg

Linköping är en av tre finalister till priset Placebrander of the Year för arbetet med Framtidens stadskärna. Priset delas varje år ut till aktörer som genomfört imponerande insatser inom platsutveckling och platsmarknadsföring.

Priset uppmärksammar insatser som genomförs för att stärka en plats attraktivitet, öka stoltheten samt locka invånare, besökare, evenemang, investeringar och etableringar. Det är ett nationellt pris som delas ut sedan 2013.

30 aktörer med samma mål
Framtidens stadskärna är ett samarbetsprojekt mellan näringslivet, fastighetsägare och Linköpings kommun för att utveckla stadskärnan till en levande och attraktiv plats.

Målet är att skapa en innerstad som är attraktiv, nu och i framtiden. En rad olika samverkansinitiativ pågår, bland annat en bättre samordning av grävarbeten så att störningarna minskas, planering så antalet boende och verksamheter i stadskärnan ökar och nya tekniklösningar som tillsammans med universitetet tas fram för att öka trygghet i innerstaden.

Om Linköping vinner priset Placebrander of the Year får vi veta den 5 september då prisutdelningen sker under Placebrander Day i Jönköping.

Läs mer om nomineringen här