Krogar mot knark

Att förebygga brott och skapa trygghet för Linköpingsbor och besökare är viktigt. Därför samarbetar krogbranschen, polisen och Linköpings kommun för att motverka narkotika på krogen. Nyligen utbildades ett 20-tal anställda på Linköpings krogar i konceptet “Krogar mot knark”.

Bakgrunden är ett samarbete mellan krogbranschen, polisen och andra myndigheter som startades i Stockholm för ett antal år sedan. Samverkansprojektet har nu ett nationellt uppdrag att samordna och sprida kunskap om metoden till andra städer. Arbetet finansieras genom Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. Bland de som gick utbildningen i Linköping i fredags var omdömena mycket positiva. Personal från elva olika serveringsställen deltog.Långsiktigt projekt

Flera av parterna som är inblandade i samarbetet upplever att droganvändningen på krogen har ökat på senare år, men det är svårt att slå fast med säker statistik. Polisen i Linköping ser mycket positivt på att detta samverkansprojekt tar fart i stan, och är med och håller i utbildningen “Krogar mot knark”. Det är ett projekt som inte har några tidsramar, utan är tänkt att fortsätta kommande år.

Linköpings kommun är initiativtagare och sammanhållande för att genomföra “Krogar mot knark”.

– Vi har länge arbetat för att våra krogar i stan jobbar enligt modellen ansvarsfull alkoholservering, det är ett krav att både ha kunskaper om det och att efterleva reglerna för att få ha ett alkoholtillstånd. Men vi har också sett ett behov av att kompetensutveckla kring problemen med narkotikapåverkade gäster. Därför ser vi mycket positivt på att det arbete som har gjorts i Stockholm får nationell spridning. Det behövs även i Linköping, säger säkerhetsstrateg Anders Netin, Linköpings kommun.

Utöver bättre kunskap hos personal att känna igen tecken på drogpåverkade gäster så kan krogarna göra förändringar i den fysiska miljön. I förlängningen ska konceptet “Krogar mot knark” leda till en tryggare krogbransch och en tryggare stad.

– Intresset är stort bland Linköpings krögare att samverka för att skapa ett tryggare krogliv i vår stad. Det ser vi väldigt positivt på, säger Jessica Stille Törnqvist, vd på Linköpings innersta och samordnare för ett stort antal krogar i stan som är medlemmar i den organisationen.