Framtidens stadskärna

Vi bygger Linköpings framtida stadskärna!
Vår stad växer och det ställer nya krav på stadskärnans utbud och kvaliteter. På bara 20 år har Linköping vuxit med över 30 000 invånare och på sikt antas vi ha över 250 000 invånare. Och många av dem kommer att vilja bo, arbeta och vistas i innerstaden.
För att möta framtida behov och leda utvecklingen i rätt riktning initierades arbetet med Framtidens stadskärna – ett samverkansprojekt mellan näringslivet, fastighetsägare och Linköpings kommun. Syftet är att utveckla och framtidssäkra innerstaden till en levande och attraktiv plats för ett ökat antal invånare, besökare och verksamheter. Det började som ett projekt för att framtidssäkra stadskärnan, och har nu utvecklats till ett arbets- och förhållningssätt hos avsiktsförklaringens parter. Den växande staden ställer krav som inte en part ensamt kan lösa och här är några samarbetsområden:

  • skapa fler bostäder och arbetsplatser, vilket ökar stadskärnans livlighet ökar och gör att fler människor lockas till området – det ger även positiva effekter på stadens näringsliv och trygghet
  • att få till ett brett utbud av upplevelser och verksamheter, bra service och god tillgänglighet samt levande bottenvåningar
  • evenemang och samarbeten som exempelvis LKPG Culture pop-up
  • hållbar och effektiv infrastruktur – vilket kan handla om förbättrad kollektivtrafik, cykelvägar, gångstråk och bra parkeringsmöjlighete
  • tidiga dialog vid förändringar för att få in fler perspektiv i utvecklingsarbetet
  • arbete kring trygghet och säkerhet

Läs mer om Framtidens stadskärna via denna länk.