Ett var-dags-rum i ständig förändring

2018 fick Linköping för tredje gången ta emot utmärkelsen Årets stadskärna. Betyder det att allt är perfekt i vår stadskärna och att vi nöjt kan luta oss tillbaka? Vi ställde frågan till Christian Claesson, på Lundbergs och styrelseordförande i Linköping Citysamverkan.

  • Absolut inte! Att skapa en levande och hållbar stadskärna är ett arbete som aldrig tar slut. Vi har tagit fram en ny affärsplan med tydliga målsättningar för de kommande fem åren, berättar Christian Claesson. 

Utmaningar och möjligheter

Linköpings stadskärna både växer, och har en positiv tillväxt. Nya fastigheter och bostäder byggs samtidigt som nya verksamheter etableras. Men självklart finns många utmaningar som exempelvis infrastruktur, trygghet, ökad näthandel och ett minskande antal fysiska butiker. Trenden går mot att stadskärnan blir mer av en mötesplats än traditionell handelsplats.

  • Allt fler människor bor och rör sig i stadskärnan men både syftet och tiden för våra besök håller på att förändras. Och det påverkar i sin tur vilket utbud och öppettider som besökarna efterfrågar.

Tillsammans är vägen till framgång

Linköping Citysamverkan består av Cityfastighetsägarna och Cityföreningen i samarbete med Linköpings kommun. Ambitionen är att fungera som katalysator för att underlätta och skapa möjligheter för en levande, hållbar och trygg innerstad, både på kort och lång sikt. Vårt innersta ska kännas som ett var-dags-rum med ett brett och varierat utbud.

  • I Linköping är vi bra på samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Ett konkret exempel är Sommargågatan på Storgatan. När beslutet fattats var alla dedikerade uppgiften och hjälptes åt att snabbt göra idén till verklighet, berättar Christian.