Bäst i LKPG City

Tillgänglighet och utbud av caféer och restauranger får högt betyg!

Under maj månad genomförde vi ”på stan” intervjuer i Linköpings stadskärna tillsammans med analysföretaget Webropol. Syftet med intervjuerna var bland annat att ta reda på vad som lockar besökare till innerstaden, hur city upplevs, vad som saknas och vilket färdsätt som används för att ta sig till stadskärnan. Totalt genomfördes över 400 intervjuer och fördelningen var lika mellan män och kvinnor i åldrarna 16–65 plus.

Linköpingsbor och besökare ger framför allt höga betyg framför när det gäller tillgänglighet och utbud av caféer samt restauranger. På frågan om anledning till besöket i stadskärnan så är det att träffa vänner och släkt tillsammans med shopping och restaurang/café-besök som de flesta svarar.

Det vanligaste färdmedel till stadskärnan är en promenad samt kollektivtrafik, bil kom på tredje plats med ca tjugo procent av de svarande, följt av cykel på femton procent. Medelvärde för tillgänglighet till stadskärnan blev 4.4 och café- och restaurangutbudet fick 4.1 på den femgradiga skalan, vilket anses som högt.

Analysen är en del i arbetet med Framtidens stadskärna och nu startar arbetet med att utifrån undersökningens insikter fortsätta att bygga en livsvänlig och levande stadskärna!