Vad vill du se på Linköpings sommargågata?

i Nyheter | 0

Från mitten av juni fram till 25 augusti förvandlas delar av Storgatan till gågata. Här kommer Linköpingsbor och besökare enkelt kunna röra sig mellan butiker och uteserveringar. Dessutom blir det både möbler och växter längs sträckan plus att de caféer och restaurangägare som vill, kan ordna uteservering på gatan. 

Arbetet med att omvandla Storgatan börjar i juni och tanken är att sträckningen, mellan Läroverksgatan och S:t Larsgatan, blir gågata från mitten av juni fram till och med den 25 augusti.

Busstrafik byts tillfälligt mot möbler och grönska
Östgötatrafiken leder om sin trafik under perioden 17 juni till 25 augusti, vilket innebär att inga bussar kommer stanna på Stora torget utan går i stället till Trädgårdstorget. Ett fåtal leveransbilar kommer gå i sakta mak längs Storgatan och även cyklar samt utryckningsfordon kommer kunna ta sig fram.

Linköpingsbor och besökare ska kunna använda gaturummet som ett offentligt rum med både möbler och grönska. Ambitionen är också att restauranger och kaféer ska kunna ha uteserveringar på gatan.

Vad vill du se mer av på vår nya sommargågata?
Här är några förslag som hittills har kommit från engagerade Linköpingsbor; gatumusikanter, hanterverkare i arbete utanför hemslöjden, utomhusutställningar, musik och sång från lokala förmågor…

Vad är ditt förslag? Skicka dina tips och idéer till oss på Citysamverkan